Nalaganje...

Tribals of India : problems and prospects : (special reference to Odisha)

Shranjeno v:
Bibliografske podrobnosti
Drugi avtorji: Shadangi, Sirisa Kumar (Editor, HerausgeberIn)
Format: Knjiga
Jezik:English
Izdano: Kolkata : Punthi Pusak , 2015
Teme:
Online dostop:Inhaltsverzeichnis
Avtorjeve opombe:edited by Sirisa Kumar Shadangi
Opis
Opis knjige/članka:"Two volumes combined in one" - Buchumschlag
Enthält Vol. 1 und vol. 2
Fizični opis:xv, 477 Seiten Illustrationen 25 cm
ISBN:9789381209288