Đang tải...

Stealing the environment : social and ecological effects of industrialization in Rourkela

On social aspects of industrialization and urbanization in Rourkela, Orissa; a study.

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Meher, Rajkishor (Tác giả)
Định dạng: Luận văn Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: New Delhi : Manohar , 2004
Phiên bản:1. publ.
Những chủ đề:
Ghi chú tác giả:Rajkishor Meher
Miêu tả
Tóm tắt:On social aspects of industrialization and urbanization in Rourkela, Orissa; a study.
Mô tả sách:Includes bibliographical references (p. [225]-236) and index
Mô tả vật lý:245 S. graph. Darst., Kt. 22 cm
số ISBN:8173045720