Đang tải...

Archaeology of Orissa : with special reference to Nuapada and Kalahandi; illustrations and sketches

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Simhadeba, Jitāmitra Prasāda (Tác giả)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Kolkata : Bhattacharya , 2006
Phiên bản:1. ed
Loạt:R. N. B. art series 8
Những chủ đề:
Ghi chú tác giả:by Jitamitra Prasad Singh Deo
Miêu tả
Mô tả vật lý:XVI, 284 S. Ill., Kt.
số ISBN:818766150X