Đang tải...

Jaina art in Odisha

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Das, Harish Chandra (Tác giả, VerfasserIn)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Delhi : Pratibha Prakashan , 2016
Phiên bản:First edition
Những chủ đề:
Ghi chú tác giả:H.C. Das
Miêu tả
Mô tả sách:Includes bibliographical references (pages 235-237) and index
ISBN auf Titelblattrückseite ist falsch, richtige ISBNs befinden sich auf dem Schutzumschlag und dem Buchumschlag
Mô tả vật lý:xv, 249 Seiten, 36 ungezählte Seiten Illustrationen 28 cm
số ISBN:9788177023954
8177023950