Trích dẫn APA

Donaldson, T. E., & Donaldson, T. E. (1995). Orissan Images of Vārāhī, Oḍḍiyāna Mārīcī, and Related Sow-Faced Goddesses. [Zürich]: Artibus Asiae Publishers.

Trích dẫn kiểu Chicago

Donaldson, Thomas E., và Thomas E. Donaldson. Orissan Images of Vārāhī, Oḍḍiyāna Mārīcī, and Related Sow-Faced Goddesses. [Zürich]: Artibus Asiae Publishers, 1995.

Trích dẫn MLA

Donaldson, Thomas E., và Thomas E. Donaldson. Orissan Images of Vārāhī, Oḍḍiyāna Mārīcī, and Related Sow-Faced Goddesses. [Zürich]: Artibus Asiae Publishers, 1995.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.