Đang tải...

Ritual Representation of Political Change. The Case of the Puri King

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Hardenberg, Roland (Tác giả, Verfasser)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Calcutta : Soc. , 1998
Những chủ đề:
Ghi chú tác giả:Roland Hardenberg
Miêu tả
Mô tả sách:Erschienen in: Journal of the Indian Anthropological Society. - 1998
Mô tả vật lý:Seiten 87-