Đang tải...

Drought characterization in western districts of Orissa

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Những tác giả chính: Kar, Gouranga (Tác giả, Verfasser)
Chandra, Dinesh (Verfasser)
James, B. K. (Verfasser)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Dehradun : Assoc. , 2007
Những chủ đề:
Ghi chú tác giả:Gouranga Kar; Dinesh Chandra; B. K. James
Miêu tả
Mô tả sách:Erschienen in: Indian Journal of Soil Conservation. - 2007
Mô tả vật lý:Seiten 97-