Đang tải...

Fluctuations in crop output in Orissa

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Kumar, Ashok (Tác giả, VerfasserIn)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Calcutta 1994
Những chủ đề:
Ghi chú tác giả:Ashok Kumar
Miêu tả
Mô tả sách:Erschienen in: Indian Journal of Regional Science. - 1994
Mô tả vật lý:Seiten 17-