Đang tải...

Medieval Orissa and cult of Jagannatha

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Mishra, Baba (Tác giả)
Định dạng: Luận văn Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: New Delhi : Navrang , 1995
Phiên bản:1. publ.
Những chủ đề:
Ghi chú tác giả:Baba Mishra
Miêu tả
Mô tả sách:Includes bibliographical references (p. 219-228) and index
Mô tả vật lý:237 S. Kt. 26 cm
số ISBN:8170131286