Đang tải...

Odissi : an Indian classical dance form

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Những tác giả chính: Hejmadi, Priyambada Mohanty (Tác giả)
Patnaik, Ahalya Hejmadi (Tác giả)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: New Delhi : Aryan Books International , 2007
Những chủ đề:
Ghi chú tác giả:Priyambada Mohanty Hejmadi
Miêu tả
Mô tả sách:Includes index. - Includes bibliographical references
Mô tả vật lý:139 S Ill 24 cm
số ISBN:8173053243