Đang tải...

Gravité de la caricature :

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Lévy, Louis
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:French
Được phát hành: Brest : EIRIS , 2000
Những chủ đề:
Ghi chú tác giả:Louis Lévy
Miêu tả
Mô tả sách:Aus: Das Lachen der Völker : Universalität und Relativität der humoristisch-satirischen Pressezeichnung; actes du colloque de Munich, 2-4 mars 2000 / textes réunis par Ursula E. Koch ... - Brest : EIRIS, 2000. - (Ridiculosa ; 7)
Mô tả vật lý:S. 59-69 ill.