Đang tải...

Punch : viktorianischer Humor 1841 - 1901

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Berger, Willy R. (Tác giả)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:German
Được phát hành: Dortmund : Harenberg , 1989
Phiên bản:2. Aufl.
Loạt:Die bibliophilen Taschenbücher 327
Những chủ đề:
Ghi chú tác giả:hrsg. und mit einem Nachw. von Wilhelm Richard Berger
Miêu tả
Mô tả vật lý:198 S. überw. Ill.
số ISBN:3883793272