טוען...

Musée rétrospectif de la classe 67, vitraux, à l'Exposition Universelle Internationale de 1900, à Paris :

שמור ב:
מידע ביבליוגרפי
מחבר ראשי: Magne, Lucien
פורמט: ספר
שפה:French
הערות המחבר:rapport par Lucien Magne
תיאור
תיאור פיזי:35 S. Ill.