טוען...

Les vitraux de la cathédrale d'après les documents du fonds Deneux conservés à la bibliothèque municipale de Reims :

שמור ב:
מידע ביבליוגרפי
מחבר ראשי: Balcon, Sylvie
פורמט: ספר
שפה:French
יצא לאור: Paris : Somogy , 2001
הערות המחבר:Sylvie Balcon-Berry
תיאור
תאור פריט:Aus: Mythes et réalités de la cathédrale de Reims de 1825 à 1975; 2001.
תיאור פיזי:S. 47-55