Đang tải...

Les deux roses du transept sud de la Cathédrale de Strasbourg :

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Walter, Joseph
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:French
Được phát hành: Strasbourg : Librairie Istra , 1928
Ghi chú tác giả:Joseph Walter
Miêu tả
Mô tả sách:Aus: Archives alsaciennes d'histoire de l'art ; 7.1928.
Mô tả vật lý:S. 13-33