تحميل...

Un vitrail de Steinheil créé pour l'Exposition universelle de 1878 :

محفوظ في:
التفاصيل البيبلوغرافية
المؤلف الرئيسي: Dulau, Robert
التنسيق: كتاب
اللغة:French
منشور في: Paris : Ministère de la Culture et de la Francophonie , 2004
ملاحظات المؤلف:Robert Dulau
الوصف
وصف المادة:Aus: Monumental : revue scientifique et technique de la Sous-direction des Monuments Historiques / Ministère de la Culture et de la Francophonie (Hrsg.). 1.2004.
وصف مادي:S. 48-49