تحميل...

La coleur dans le vitrail du XIIe au XVIe siècle

محفوظ في:
التفاصيل البيبلوغرافية
المؤلف الرئيسي: Grodecki, Louis
التنسيق: كتاب
اللغة:French
منشور في: Paris S.E.V.P.E.N 1957
الوصف
وصف المادة:Aus: Problèmes de la couleur : exposés et discussions du Colloque du Centre de Recherches de Psychologie comparative, tenu à Paris les 18, 19, 20 mai 1954 / hrsg. von Ignace Meyerson. 1957.
وصف مادي:S. 183-201