تحميل...

Les panneaux de vitrail du XIIe siècle de l'église Saint-Pierre de Chartres, ancienne abbatiale :

محفوظ في:
التفاصيل البيبلوغرافية
المؤلف الرئيسي: Popesco, Paul
التنسيق: كتاب
اللغة:French
منشور في: Paris : Ed. Ophrys , 1970
ملاحظات المؤلف:Paul Popesco
الوصف
وصف المادة:Aus: Revue de l'art / Ministère de l'Education Nationale, de la Recherche et de la Technologie ; Centre National de la Recherche Scientifique (Hrsg.). 10.1970.
وصف مادي:S. 47-56