טוען...

Le Vitrail Carolingien de la Châsse de Séry-les-Mézières

שמור ב:
מידע ביבליוגרפי
מחבר ראשי: Socard, Émile
פורמט: ספר
שפה:French
יצא לאור: Société Française d'Archéologie Paris 1910
תיאור
תאור פריט:Aus: Bulletin monumental / Société Française d'Archéologie (Hrsg.). 74.1910.
תיאור פיזי:S. 5-23 Ill.