Đang tải...

Die Kőszeger Herz-Jesu-Pfarrkirche :

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Những tác giả chính: Nagy, József (Tác giả, VerfasserIn)
Harangozo, Vilmos (VerfasserIn)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:German
Hungarian
Được phát hành: Szombathely : Martinus Kiadó GBH-HU , 2016
Loạt:Schätze der Diözese zu Szombathely
Những chủ đề:
Ghi chú tác giả:Nagy József und Harangozó Vilmos ; fotos Tóth Imre, Tóth Ákos ; Übersetzung ins Deutsche: Molnárné Polgár Katalin
Miêu tả
Mô tả vật lý:15 Seiten Illustrationen 21 cm
số ISBN:9786155091445