Đang tải...

Marc Chagall : die Glasfenster

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Chagall, Marc (KünstlerIn)
Tác giả của công ty: Chr.-Belser-Gesellschaft für Verlagsgeschäfte (Verlag)
Tác giả khác: Forestier, Sylvie (VerfasserIn von ergänzendem Text)
Hazan-Brunet, Nathalie (VerfasserIn von ergänzendem Text)
Jarrassé, Dominique (VerfasserIn von ergänzendem Text)
Marq, Benoît (VerfasserIn von ergänzendem Text)
Meyer, Meret (VerfasserIn von ergänzendem Text)
Lyon, Hortense (VerfasserIn von ergänzendem Text)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:German
French
Được phát hành: Stuttgart : Belser , [2016]
Phiên bản:Deutschsprachige Ausgabe
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:Inhaltsverzeichnis
Ghi chú tác giả:Sylvie Forestier, Nathalie Hazan-Brunet, Dominique Jarrassé, Benoît Marq, Meret Meyer ; und mit Beiträgen von Hortense Lyon
Miêu tả
Mô tả vật lý:239 Seiten
số ISBN:3763027564
9783763027569