Đang tải...

Madhusūda-Vidyāvācaspatinā praṇīte Brahmavijñānaśāstre Saṃśayataducchedavādaḥ

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Madhusūdana Śarmā (Tác giả)
Tác giả khác: Ṭhakkura, Ādyādatta (Biên tập viên, Hrsg.)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Sanskrit
Được phát hành: Lakmṣaṇapura : Rāmaśaṅkaravājapeyī , 1927
Phiên bản:1. āvṛttiḥ
Loạt:Śrīmadhusūdanagranthamālā 1,3
Những chủ đề:
Ghi chú tác giả:Śrīmadādyādattaṭhakkureṇa sampādya prakāśitaḥ
Provenance:Universitätsbibliothek Tübingen
Miêu tả
Mô tả sách:Teilausg. (11) von Brahmavijñāna-śāstra. - In Devanagari-Schr., Sanskrit
Mô tả vật lý:getr. Zählung