Đang tải...

Maktūbāt-i Lārd́ D́afrin : yaʿnī tarjumah Lit́ars frām haʾī laʿit́īt́yūd́

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Dufferin and Ava, Frederick Temple Blackwood of (Tác giả)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Urdu
Được phát hành: Lakhnaʾū : Maṭbaʿ Munšī Nawalkišor , 1888
Những chủ đề:
Ghi chú tác giả:by Frederick-Temple Hamilton-Temple Blackwood, Earl of Dufferin
Provenance:Universitätsbibliothek Tübingen
Miêu tả
Mô tả sách:In arab. Schr., Urdu
Mô tả vật lý:370 S. Ill.