Đang tải...

Mufarriḥ al-qulūb

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Muḥammad Akbar Arzānī (Tác giả)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Persian
Được phát hành: Lakhnau : Munšī Nȧwal Kišūr , 1323 q. = 1905
Những chủ đề:
Ghi chú tác giả:Muḥammad Akbar Arzānī
Provenance:Universitätsbibliothek Tübingen
Miêu tả
Mô tả sách:In arab. Schrift, pers
Mô tả vật lý:623 S.