Đang tải...

Urdū tarjumah-i zād-i ġarīb fārsī

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: ʿAlīẖān, Ḥakīm Ṣādiq (Tác giả)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Urdu
Persian
Được phát hành: Lakhnaʾū : Navalkišor , 1920
Những chủ đề:
Các quyển sách có liên quan:Online-Ausg.: Urdū tarjumah-i zād-i ġarīb fārsī
Ghi chú tác giả:Ḥakīm Ṣādiq ʿAlīh̲ān
Provenance:Universität Heidelberg / Südasien-Institut / Bibliothek
Miêu tả
Mô tả sách:In arab. Schrift, Urdu. - Translation from Persian by Ḥakīm Muḥammad Hādī Ḥusain H̲ān Lakhnavī
Mô tả vật lý:218 S. 26 cm