Đang tải...

Kāšif-i ẕaqāʾiq-i maẕhab-i hind

Treatise on such topics as the origin and classification of the various varnas, image worship and authorship of the Agamas and Nigamas

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Urdu
Được phát hành: Kānpūr : Naval Kišor , [1879]
Phiên bản:4. bār
Những chủ đề:
Các quyển sách có liên quan:Mikrofilmausgabe u.d.T.: Kāšif-i ẕaqāʾiq-i maẕhab-i hind
Ghi chú tác giả:[Munšī Makhan Lāl Ṣāḥib Ilāhābādī]
Provenance:Universität Heidelberg / Südasien-Institut / Bibliothek
Miêu tả
Tóm tắt:Treatise on such topics as the origin and classification of the various varnas, image worship and authorship of the Agamas and Nigamas
Mô tả sách:In arab. Schrift, Urdu
Mô tả vật lý:32 S.