Đang tải...

T̤ibb-i Aḥsānī

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Muḥammad Aḥsān ʿAlī H̱ān (Tác giả)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Urdu
Được phát hành: Lakhnaʾū : Navalkišor , 1935
Phiên bản:6. bār
Những chủ đề:
Các quyển sách có liên quan:Mikrofilmausgabe u.d.T.: T̤ibb
Ghi chú tác giả:muʾallifah-i Ḥakīm Aḥsān ʿAlī Ṣāḥib
Provenance:Universität Heidelberg / Südasien-Institut / Bibliothek
Miêu tả
Mô tả sách:In arab. Schrift, Urdu. - Includes marginal notes by Ḥakīm H̲vājah Muḥammad Ḥasan
Mô tả vật lý:8, 116 S.