Đang tải...

Lamʿat al-anwār fī bayān al-aurād wa-'l-aḏkār : al-maʿrūf bi-'l-hadīyah al-ḥāmidīya

Sufi devotional work on prayer and chanting in the Chishti order

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Shah Muhammad Mehdi ’Ata (Tác giả)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Persian
Arabic
Được phát hành: Lakhnaʾū : Nawal Kišūr , 1902
Phiên bản:1. bār
Những chủ đề:
Các quyển sách có liên quan:Mikrofilmausgabe u.d.T.: Lamʿat al-anwār fī bayān al-aurād wa-al-aḏkār
Ghi chú tác giả:az taṣnīfāt-i ... Maulānā Šāh Muḥammad Mahdī ʿAṭā
Provenance:Universität Heidelberg / Südasien-Institut / Bibliothek
Miêu tả
Tóm tắt:Sufi devotional work on prayer and chanting in the Chishti order
Mô tả sách:In arab. Schrift, Persisch und Arabisch
Mô tả vật lý:76 S. 25 cm