Đang tải...

Gulzār-i ʿaǧam

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Aḥmad, Maqbūl (Tác giả)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Persian
Được phát hành: Lakhnaʾū : Nawal Kišūr , 1871
Những chủ đề:
Ghi chú tác giả:[Maqbūl Aḥmad bin Maulawī Qudrat Aḥmad Fārūqī Gūpāmawī]
Provenance:Universität Heidelberg / Südasien-Institut / Bibliothek
Miêu tả
Mô tả sách:In arab. Schrift, pers. - "barā-i taʿlīm-i mubtadīn" Kolophon. - Verfasserangabe auf S. 2
Mô tả vật lý:72 S. 27 cm