Đang tải...

Mulaḫḫaṣ-i Fuṣūl-i Buqrāṭī

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Hippocrates (Tác giả)
Tác giả khác: Ġulām Ḥasnain Kintūrī, Saiyid (Thông dịch viên, Übers.)
Galenus (Người bình luận, Komment.)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Persian
Arabic
Được phát hành: Kānpūr : Nawal Kišūr , 1897
Phiên bản:[4. bār]
Những chủ đề:
Các quyển sách có liên quan:Mikrofilmausgabe u.d.T.: Mulaḫḫaṣ-i Fuṣūl
Ghi chú tác giả:[Buqrāṭ. Maulawī Ġulām Ḥasnain Kantūrī Nīšāpūrī Kāẓimī īn ǧarīda-i raʿnā rā ba-libās-i fārsī zabān maʿ talḫīṣ-i Ǧalīnūs barhaft garda]
Provenance:Universität Heidelberg / Südasien-Institut / Bibliothek
Miêu tả
Mô tả sách:In arab. Schrift, pers. - The Aphorisms with extracts from Galen's commentary, tr. from Arabic into Persian by Ġulām Ḥasnain Kantūrī Nīšāpūrī
Mô tả vật lý:112 S. 26 cm