Φορτώνει......

Al- Ḥāšiya li-Maulānā ʿAbd-al-Ḥakīm : ʿalā al-Ḫayālī

Supercommentary on the commentary written by Aḥmad ibn Mūsā al-Ḫayālī, d. 1457?, on Šarḥ al-ʿAqāʾid an-Nasafīya, work on Islam, by Masʿūd ibn ʿUmar at-Taftāzānī, 1322-1389?

Αποθηκεύτηκε σε:
Λεπτομέρειες βιβλιογραφικής εγγραφής
Κύριος συγγραφέας: Siyālkūtī, ʿAbd-al-Ḥakīm Ibn-Šams-ad-Dīn as- (Συγγραφέας)
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα:Arabic
Έκδοση: Kānfūr : Nawal Kišūr , 1897
Θέματα:
Σημειώσεις συγγραφέα:[al-Maulawī ʿAbd-al-Ḥakīm]
Provenance:Universität Heidelberg / Südasien-Institut / Bibliothek
Περιγραφή
Περίληψη:Supercommentary on the commentary written by Aḥmad ibn Mūsā al-Ḫayālī, d. 1457?, on Šarḥ al-ʿAqāʾid an-Nasafīya, work on Islam, by Masʿūd ibn ʿUmar at-Taftāzānī, 1322-1389?
Περιγραφή τεκμηρίου:In arab. Schrift, arab. - Titelvariante über den Seiten: "Ḥāšiya-i ʿAbd-al-Ḥakīm ʿalā al-Ḫayālī"
Φυσική περιγραφή:262 S. 29 cm