Đang tải...

Rašaḥāt

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Ṣafī, ʿAlī Ibn-Ḥusain Kāšifī (Tác giả)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Persian
Được phát hành: Kānpūr : Nawal Kišūr , 1911
Phiên bản:7. bār
Những chủ đề:
Ghi chú tác giả:muṣannafah-i ʿAlī Ibn Ḥusain al-Wāʿiẓ al-Kāšifī aṣ-Ṣafī
Provenance:Universität Heidelberg / Südasien-Institut / Bibliothek
Miêu tả
Mô tả sách:In arab. Schrift, pers
Mô tả vật lý:364 S.