Đang tải...

Zevar-i īmān

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Baʿīd Lakhnavī, Muḥammad ʿAliẖān (Tác giả)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Urdu
Được phát hành: Lakhnaʾū : (Rājah) Rām Kumār vāris̱-i Mat̤baʿ-i Munšī Naval Kišor , 1956
Những chủ đề:
Ghi chú tác giả:taṣnīf-i lat̤īf va taʾlīf-i munīf-i Janāb Muḥammad ʿAlīẖān Ṣāḥib Baʿīd Lakhnavī
Provenance:Universität Heidelberg / Südasien-Institut / Bibliothek
Miêu tả
Mô tả sách:In arab. Schrift, Urdu
Mô tả vật lý:112 S.