Đang tải...

Kalyāṇī Kṛṣṇā

Gedicht an Kṛṣṇā

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Śarmā, Prabhunārāyaṇa (Tác giả)
Định dạng: Microfilm Sách
Ngôn ngữ:Hindi
Được phát hành: Lakhanaū : Navalakiśora Presa , 1934
Phiên bản:1. bāra
Những chủ đề:
Các quyển sách có liên quan:Druckausgabe u.d.T.: Kalyāṇī Kṛṣṇā
Ghi chú tác giả:lekhaka Prabhunārāyaṇa Śarmā "Sahṛdaya"
Provenance:Universität Heidelberg / Südasien-Institut / Bibliothek
Miêu tả
Tóm tắt:Gedicht an Kṛṣṇā
Mô tả sách:In Devanagari-Schrift, Hindi
Mô tả vật lý:(9, 2, 49, 4 S.) - getr. Zählung Ill.