Đang tải...

Rāgavinoda

Hindu devotional songs and verse, including ragas, thumris, khyal, gazals

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Śukla, Mahādeva (Tác giả)
Định dạng: Microfilm Sách
Ngôn ngữ:Hindi
Được phát hành: Lakhanaū : Muṃśīnavalakiśora , 1889
Phiên bản:1. bāra
Những chủ đề:
Các quyển sách có liên quan:Mikrofilmausgabe u.d.T.: Rāgavinoda
Ghi chú tác giả:jisako Mahādevaśuklane nirmita kiyā
Provenance:Universität Heidelberg / Südasien-Institut / Bibliothek
Miêu tả
Tóm tắt:Hindu devotional songs and verse, including ragas, thumris, khyal, gazals
Mô tả sách:In Devanagari-Schr., Hindi. - Lieder über Kṛṣṇa
Mô tả vật lý:123 S.