Φορτώνει......

Atha Skandapurāṇa Vaiṣṇavakhaṇḍāntargata Badrīkāśramamāhātmya

Über das Pilgerzentrum Badrīnāth. - Teilausgabe von "Skanda-purāṇa"

Αποθηκεύτηκε σε:
Λεπτομέρειες βιβλιογραφικής εγγραφής
Άλλοι συγγραφείς: Miśra, Devīdayālu (Μεταφραστής, Übers.)
Μορφή: Μικροφίλμ Βιβλίο
Γλώσσα:Sanskrit
Hindi
Έκδοση: Lakhanaū : Navalakiśora , 1916
Έκδοση:1. bāra
Θέματα:
Σημειώσεις συγγραφέα:[Devidayālumiśraviracite bhāṣānuvāde]
Provenance:Universität Heidelberg / Südasien-Institut / Bibliothek
Περιγραφή
Περίληψη:Über das Pilgerzentrum Badrīnāth. - Teilausgabe von "Skanda-purāṇa"
Περιγραφή τεκμηρίου:In Devanagari-Schr., Sanskrit mit paralleler Hindi-übersetzung
Φυσική περιγραφή:61 S.