Đang tải...

Praśnopaniṣad

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: J̱ālimasiṃha (Thông dịch viên)
Định dạng: Microfilm Sách
Ngôn ngữ:Sanskrit
Hindi
Được phát hành: [Lakhanaū] : Navalakiśora Presa , 1930
Phiên bản:3. bāra
Những chủ đề:
Các quyển sách có liên quan:Druckausgabe u.d.T.: Praśnopaniṣad
Ghi chú tác giả:anuvādaka Rāyabahādura Bābū J̱ālimasiṃha
Provenance:Universität Heidelberg / Südasien-Institut / Bibliothek
Miêu tả
Mô tả sách:In Devanagari-Schr., Sanskrit mit Übersetzung und Kommentar in Hindi
Mô tả vật lý:2, 87 S.