Đang tải...

Bāb-i dāniš

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Baẖš, Muḥammad Karīm (Komp.)
Định dạng: Microfilm Sách
Ngôn ngữ:Urdu
Được phát hành: Lakhnaʾū : Navalkišor , 1891
Phiên bản:4. bār
Những chủ đề:
Các quyển sách có liên quan:Reproduktion von: Bāb-i dāniš
Ghi chú tác giả:Muḥammad Karīm Baẖš
Provenance:Universität Heidelberg / Südasien-Institut / Bibliothek
Miêu tả
Mô tả sách:In arab. Schr., Urdu. - Richtlinien für den Schulunterricht in versch. Fächern
Mô tả vật lý:57 S.