Đang tải...

Mulaḫḫaṣ-i Fuṣūl-i Buqrāṭī

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Hippocrates (Tác giả)
Tác giả khác: Ġulām Ḥasnain Kintūrī, Saiyid (Thông dịch viên, Übers.)
Galenus (Người bình luận, Komment.)
Định dạng: Microfilm Sách
Ngôn ngữ:Persian
Arabic
Được phát hành: Kānpūr : Nawal Kišūr , 1903
Phiên bản:5. bār
Những chủ đề:
Các quyển sách có liên quan:Reproduktion von: Mulaḫḫaṣ-i Fuṣūl-i Buqrāṭī
Ghi chú tác giả:[Buqrāṭ. Maulawī Ġulām Ḥasnain Kantūrī Nīšāpūrī Kāẓimī īn ǧarīda-i raʿnā rā ba-libās-i fārsī zabān maʿ talḫīṣ-i Ǧalīnūs barhaft garda]
Provenance:Universität Heidelberg / Südasien-Institut / Bibliothek
Miêu tả
Mô tả sách:In arab. Schrift, pers. - The Aphorisms with extracts from Galen's commentary, tr. from Arabic into Persian by Ġulām Ḥasnain Kantūrī Nīšāpūrī
Mô tả vật lý:112 S. 26 cm