Đang tải...

Madd va jazr-i Islām : musmmā bah Musaddas-i Ḥālī; maʿ z̤amīmah va ʿarz̤-i ḥāl

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Ḥālī, Alṭāf Ḥusain (Tác giả)
Định dạng: Microfilm Sách
Ngôn ngữ:Urdu
Được phát hành: Lakhnaʾū : Rājah Rām Kumār Pres vāris̱ Naval Kišor Pres , [ca. 1960]
Những chủ đề:
Các quyển sách có liên quan:Reproduktion von: Madd va jazr-i Islām
Ghi chú tác giả:muṣannafah-i H̱vājah Alt̤āf Ḥusain Ḥālī
Provenance:Universität Heidelberg / Südasien-Institut / Bibliothek
Miêu tả
Mô tả sách:In arab. Schr., Urdu
Mô tả vật lý:156 S.