Đang tải...

Tārīẖ kaise paṛhāʾeṉ

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Qadvāʾī, Ikrām-ad-Dīn (Tác giả)
Định dạng: Microfilm Sách
Ngôn ngữ:Urdu
Được phát hành: Lakhnaʾū : Naval Kišor , 1948
Những chủ đề:
Các quyển sách có liên quan:Reproduktion von: Tārīẖ kaise paṛhāʾeṉ
Ghi chú tác giả:Ikrām-ad-Dīn Qadvāʾī
Provenance:Universität Heidelberg / Südasien-Institut / Bibliothek
Miêu tả
Mô tả sách:In arab. Schr., Urdu
Mô tả vật lý:48 S.