Đang tải...

Śivaratnasaṅgraha

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Śukla, Śivarāma (Tác giả)
Định dạng: Online Resource Sách
Ngôn ngữ:Hindi
Sanskrit
Được phát hành: Lakhanaū : Navalakiśora , [1900?]
Truy cập trực tuyến:kostenfrei
Các quyển sách có liên quan:Druckausg.: Śivaratnasaṅgraha
Provenance:Universität Heidelberg / Südasien-Institut / Bibliothek
Miêu tả
Mô tả sách:In Devanagari-Schr., Sanskrit mit Kommentar in Hindi. - Erscheinungsjahr und Verfasser von außerhalb der Vorlage ermittelt
Mô tả vật lý:59 S. 25 cm