Đang tải...

Cihal javāb-i tārīḵẖī

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Devīprasāda (Tác giả)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Urdu
Được phát hành: Lakhnaʼū : Munshī Naval Kishor , 1875
Những chủ đề:
Provenance:Bodleian Library
Miêu tả
Mô tả sách:Date of publication given as 1875 on t.p., 1874 in colophon. - 40 questions and answers on general history
Mô tả vật lý:98 p. 25 cm