Đang tải...

Risālah-ʼi munāzaʿah-ʼi taqdīr va tadbīr

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Najm al-Ḥaqq, Muḥammad (VerfasserIn)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Persian
Được phát hành: Lakhnaʾū : Nawal Kišor , 1882
Phiên bản:[2nd. ed.]
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:kostenfrei
Ghi chú tác giả:Mawlavī Najm al-Ḥaqq
Provenance:Bodleian Library
Miêu tả
Mô tả sách:A Persian tract on predestination and free will
Mô tả vật lý:20 p. 24 cm.