Đang tải...

Akhlāq-i Nāṣirī

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Ṭūsī, Naṣīr-ad-Dīn Muḥammad Ibn-Muḥammad aṭ- (Tác giả, VerfasserIn)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Persian
Được phát hành: Lakhnaʾū : Nawal Kišor , 1883
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:kostenfrei
Provenance:Bodleian Library
Miêu tả
Mô tả vật lý:2, 510, [2] p. 23 cm