Đang tải...

Some Conclusions: Sources of Change and Continuity

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Seymour, Susan C. (Tác giả, VerfasserIn)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Boulder, Colo. : Westview Pr. , 1980
Những chủ đề:
Ghi chú tác giả:Susan Seymour
Miêu tả
Mô tả sách:Erschienen in: The Transformation of a Sacred. - 1980
Mô tả vật lý:Seiten 257-