Đang tải...

Sculpture masterpieces from Orissa : style and iconography

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Những tác giả chính: Behera, Karuna Sagar (Tác giả)
Donaldson, Thomas E. (Tác giả)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: New Delhi : Aryan Books International , 1998
Những chủ đề:
Ghi chú tác giả:K. S. Behera and Thomas Donaldson
Miêu tả
Mô tả sách:Includes bibliographical references (p. [155]-159) and index
Mô tả vật lý:XV, 165 S., [48] Bl. Ill.
số ISBN:8173051313