Đang tải...

Sāraḷā Dāsaṅku ciṭhi

On the 15th century Oriya poet Sāraḷādasa and his Mahābhārata

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Barmā, Bikrama Keśarī (Tác giả)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Oriya
Được phát hành: Kaṭaka : Oḍiśā Buk Ṣṭora , 1992
Phiên bản:1st ed.
Những chủ đề:
Ghi chú tác giả:Bikrama Keśarī Barmā
Miêu tả
Tóm tắt:On the 15th century Oriya poet Sāraḷādasa and his Mahābhārata
Mô tả sách:In Oriya
Mô tả vật lý:9, 72 S. 22 cm