Đang tải...

Ṣaṭaṛtu varṇana : basanta, grīṣma, barṣā, śarada, hemanta, śiśira, ye chaoṃ ṛtuoṃ kā varṇana doha savaiya va kavittoṃ meṃ kiyāgayā hai

Beschreibung der 6 Jahreszeiten Indiens

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Kurmī, Baijanātha (Tác giả)
Định dạng: Microfilm Sách
Ngôn ngữ:Hindi
Được phát hành: Lakhanaū : Navalakiśora , 1906
Phiên bản:[2. bāra]
Những chủ đề:
Các quyển sách có liên quan:Erscheint auch als: Ṣaṭaṛtu varṇana
Erscheint auch als: Ṣaṭaṛtu varṇana
Ghi chú tác giả:Lālā Baijanātha Kuramī ne atyanta pariśrama se kavitta paḏhane vāloṃ ke anurāga ke liye racanā kiyā
Provenance:Universität Heidelberg / Südasien-Institut / Bibliothek
Miêu tả
Tóm tắt:Beschreibung der 6 Jahreszeiten Indiens
Mô tả sách:In Devanagari-Schrift, Hindi
Mô tả vật lý:16 S.